ایمیل: info@tabanflourmills.ir

کارخانه

نشانی : جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، خیابان ۱۷ شهریور ، خیابان نورد
تلفن : ۶۶۸۰۰۸۹۳
فکس : ۶۶۸۰۲۵۳۳
کد پستی : ۱۳۷۸۷۵۵۳۱۳